„1-2-3 ucztujesz Ty!” – nowa akcja w salonikach Kolportera