Kolporter dostarcza prasę do sezonowych punktów sprzedaży